Hakukoneoptimointi


Joidenkin arvioiden mukaan internetissä on tällä hetkellä yli 19 miljardia nettisivua. Hakukoneet kuten Google, MSN Live ja Yahoo käyttävät hakurobotteja, jotka tekevät internetin sivustoista indeksin, eräänlaisen sisällysluettelon. Hakukoneiden hakurobotit, niin sanotut hämähäkit, ryömivät alituisesti internetissä seuraten linkkejä, analysoiden sivujen sisältöä ja lähettäen tietoa hakukoneen indeksiin.

Jos internet olisi maailman suurin kirja, olisi hakukoneiden indeksi tämän kirjan takaosan hakemisto. Hakukoneiden indekseissä on suunnaton määrä tietoa nettisivuista, niiden verkko-osoitteista, sekä termeistä, joihin sivujen sisältö liittyy.

Internetin käyttäjät käyttävät hakukoneita paikantaakseen internetistä sen informaation jota he kulloinkin tarvitsevat. Haku tapahtuu antamalla hakukoneille hakutermejä, kuten yksittäisiä sanoja tai lauseita, ja näihin sisältyy avainsanoja, joiden perusteella hakukoneet hakevat indeksistään ne nettisivut, joilla avainsanat esiintyvät. Hakukoneet tuottavat haun tuloksena hakukoneen tulossivun, jossa internet-sivustot esitetään siinä järjestyksessä, kun ne hakukoneen algoritmin mukaan ovat relevantteja käyttäjän antamille hakutermeille.

Koska internet-käyttäjät vierailevat eniten tulossivujen ensimmäisellä sivulla, yleensä kymmenen relevanteimman hakutuloksen joukossa esiintyvillä sivustoilla, kaupalliset yritykset, organisaatiot sekä yhdistykset käyvät kovaa kilpailua saadakseen sivustonsa hakutulossivujen kärkeen. Sijoitus yrityksen toimintaan liittyvillä avainsanoilla tehtyjen hakujen hakutulosten kärjessä on myynnin kannalta yhä suuremmassa määrin tärkeää, monille, varsinkin puhtaille internet-yrityksille jopa elintärkeää. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytetään hakukoneoptimointia.

Hakukoneoptimointi (SEO) on uusi markkinoinnin ala, joka on kehittynyt miltei omaksi tieteenalakseen. Hakukoneoptimoinnin avulla pyritään luomaan sellaiset internet-sivustot, jotka yhtä aikaa sekä miellyttävät käyttäjiä että täyttävät ne muotovaatimukset, joita hakukoneet pitävät hyvien, hakutermeille relevanttien sivustojen merkkinä.

Hakukoneoptimointi laajasti ymmärrettynä kattaa paitsi edellämainitut seikat, myös internet-sivustojen kävijämäärän kasvattamisen ja kaiken sellaisen toiminnan joka edistää yllämainittujen tavoitteiden toteutumista.

Hakukoneiden ohjelmoijat ja matemaatikot luovat hakukoneen hakualgoritmin eli matemaattisen kaavan, joka määrittelee, miten hakukone analysoi nettisivuja ja asettaa ne relevanssijärjestykseen tietyille hakutermeille. Sivustot, joiden sisältö on laadittu niin, että se vastaa hakukoneen odotusarvoja relevantista sisällöstä, sijoittuvat paremmin hakutuloksissa kuin ne sivustot, joissa tähän ei ole kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi Google on kehittänyt huippusalaisen hakualgoritmin, joka pisteyttää internet-sivustot niiden sisällön mukaan ottaen huomioon muun muassa seuraavia parametreja: Avainsanojen esiintymisfrekvenssi, sivuston rakenne, sivuston ikä, ja sivustoon ulkopuolelta tulevien linkkien määrä.

Internet-sivuston rakennetta eli struktuuria analysoidessaan hakukoneet eivät kiinnitä huomiota sivuston ulkoasuun, koska hakukonerobotit näkevät ainoastaan tekstiä, eivät kuvia eivätkä asettelua. Sen sijaan hakukoneet suosivat sivuja, jotka on rakennettu selkeästi, johdonmukaisesti ja virheettömästi.

Internet-sivustoon ulkopuolelta tulevien linkkien määrää kutsutaan linkkisuosioksi. Hakukoneet asettavat tälle huomattavan painoarvon, koska yksinkertaistettuna voi ajatella, että mitä useampi sivusto linkittää tietyillä avainsanoilla johonkin yhteen sivustoon, sitä tärkeämpi informaatiolähde tämä yksi sivusto on näiden avainsanojen suhteen.

Internet-sivustojen tekijät vastaavasti yrittävät tehdä nettisivuja, joiden arvelevat miellyttävän hakukoneita. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä avain onneen. Ensinnäkin, eri hakukoneet käyttävät erilaisia algoritmeja pisteyttäessään sivustoja, ja toisaalta jatkuvat algoritmipäivitykset muuttavat jo olemassaolevia sääntöjä. Vielä suurempi ongelma on, että pelkästään hakukoneille optimoidut sivut eivät usein ole ihmiskäyttäjän kannalta miellyttäviä eivätkä helppoja käyttää, mikä johtaa siihen, että sivustolla vierailevat asiakkaat eivät viihdy sivuilla, eivätkä palaa uudelleen.

Tähän problematiikkaan tarjoaa ratkaisun hakukoneoptimointi, joka tänä päivänä on jo erittäin kompleksinen ala kattaen paitsi hakukoneita varten optimoinnin, myös kaiken sen, mikä liittyy kävijämäärän kasvattamiseen, kävijäuskollisuuden lisäämiseen sekä kävijöiden muuttamisen maksaviksi asiakkaiksi. Sisällön ja struktuurin optimointi nimenomaan hakukoneita varten on toki edelleen hakukoneoptimoinnin ensimmäinen ja tärkein vaihe – ilman hakukonenäkyvyyttä edes potentiaalisia asiakkaita ei saada käymään internet-sivuilla.

Hakukoneoptimointiprosessi on tiivistettynä seuraavanlainen: Sivuston struktuurin analysointi ja optimointi, jolla varmistetaan ns. hakukoneystävällisyys – varmistetaan, että hakukoneilla ei ole teknisiä vaikeuksia indeksoida koko sivusto. Tämän jälkeen sivustoille lisätään hakukoneoptimoitua sisältöä kiinnittäen huomiota oleellisiin avainsanoihin ja niiden esiintymisfrekvenssiin siten, että se yhtäaikaa palvelee hakukoneiden indeksointiprosessia sekä asiakkaiden tiedonsaantia, ja houkuttelee linkkejä muilta nettisivuilta. Sivuston sisäinen, relevantti linkitys on myös tärkeää. Sivuston jokainen tekninen yksityiskohta käydään läpi ja kiinnitetään huomoita HTML-koodiin, ja sen sisältämiin tageihin, ja varmistetaan niiden hakukoneoptimointi.

Tällä tavoin on saatu hakukoneoptimointi alkuun; kokonaisvaltaiseen hakukoneoptimointiin liittyy vielä lukuisia eri osa-alueita, mukaan lukien brändäys, avainsanamarkkinointi, julkisuus, lehdistötiedotteet ja niin edelleen.

Ammattimaiset hakukoneoptimointipalvelut korostavat niitä hakukoneoptimoinnin komponentteja, joiden avulla saavutetaan sivuston stabiili ja pitkäikäinen näkyvyys hakukoneissa, ja vähemmälle huomiolle jätetään sellaiset hakukoneoptimoinnin muodot, joilla saadaan ainoastaan hetkellinen näkyvyys aikaan. Hakukoneoptimoinnin ammattilaisten tulee ymmärtää syvällisesti hakukoneteknologia ja internet-sivustojen ohjelmointikielet kuten HTML ja PhP, ja tämä ymmärtämys täytyy yhdistää sivuston käyttäjien profilointiin sekä markkinointiin.

Hakukoneoptimointi voi toimia myös markkinoiden tasavertaistajana – hakukoneoptimoinnin avulla voivat myös pienet yritykset ja yksittäiset ammatinharjoittajat jälleen kilpailla suurten konglomeraattien ja ylikansallisten jättiläisyritysten kanssa – hakukoneet ovat ainakin vielä tänä päivänä objektiivisia ja neutraaleja, ja hakutulossivuilla pärjäävät ne internet-sivustot, joiden sisältö on arvokasta ja tekninen toteutus moitteeton.

Lue blogista lisää sisällöntuotannosta ja kuvien lisäämisestä internet-sivustoille. Esittelyssä mm. kuvapankki: Kuvia sivuille – blog

Helpota joululahja-stressiä: lue parhaat Joululahjaideat

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös joululahjoissa. Jouluun on enää hetki, ja nyt on aika varmistaa, että joululahjat on hankittu ja joulun odotus kaikessa rauhassa voi alkaa. Lue joululahjaideat ja vinkit Joululahja-sivustoilta. Sivusto on Hakukoneoptimointi.com -projekti, ja tarjoaa paitsi hyviä ja inhimillisiä jouluisia lahjaideoita, niin myös esimerkin hakukoneoptimoinnin toimivuudesta.

1 Response to "Hakukoneoptimointi"

Leave a Comment